Obchodní podmínky

Podmínky platné při objednání zboží a služeb.


Platné znění obchodních podmínek naleznete zde.

Obchodní podmínky pro formátování a olepování

Technické parametry a obchodní podmínky výroby


Výroba obecně


Příjem zakázek:

 • Příjem zakázek je možný pouze elektronickou formou přes on-line formulář na e-shopu po přihlášení
  https://www.drevomaterial.cz/narezovy-formular (příchozí zákazník má k dispozici PC na prodejně),
 • objednávky jiným způsobem nepřijímáme.
 • Příjem zakázek přes PC na prodejně je možný pouze ve všední dny od 7:30 do 12:00 a od 13:00 do 15:00.
 • Návod na zadávání zakázek přes on-line formulář je dostupný v elektronické podobě zde: https://www.drevomaterial.cz/files/formular_navod.pdf


Termíny:

 • Zhotovení zakázky je zpravidla do 10 pracovních dní od potvrzení objednávky
 • v případě, že skladové zboží z objednávky není aktuálně skladem, prodlužuje se zhotovení zakázky
  o nezbytně dlouhou dobu potřebnou pro doskladnění zboží, o této skutečnosti je zákazník informován,
 • zakázky se řadí chronologicky vždy dle plánu práce,
 • expres příplatek: dle platného ceníku 100% (zákazník si tuto službu nemůže nárokovat, vedoucí výroby
  vždy dle aktuálního vytížení výroby rozhodne o možnosti přijetí a možném expres termínu).

Rozměry dílců: vždy uvádějte výsledné rozměry dílců v mm (tj. včetně olepení).

Formátujeme a olepujeme pouze materiál zakoupený u nás.

Formátování a následné olepování ze zbytků materiálu:

 • Příjem zakázek je možný také pouze přes náš on-line formulář, kde je zákazník povinen uvést
  do příslušného políčka (tj. do poznámky) rozměr zbytku ve vztahu ke směru let.
 • Zákazník je povinen vždy přivezení zbytku nahlásit na prodejně a počkat na další pokyny. Zákazníkům není
  umožněn vstup do prostoru výroby.
 • Příjem takové zakázky je zpoplatněn dle platného ceníku.
 • K dalšímu zpracování přijímáme pouze ty zbytky materiálu, které byly u nás zakoupeny.
 • Vzhledem ke skutečnosti, že neznáme skladovací podmínky a stáří takto dodaného materiálu, neručíme
  v případě formátování a olepování zbytků za kvalitu.
 • V případě dodání zbytku neručíme po dobu jeho uložení u nás za ztrátu nebo poškození.

Z technologických důvodů neprovádíme:

 • Formátování a olepování šikmin a oblých tvarů (naše stroje nejsou na tento typ opracování určeny).
 • Olepování již předem „na čisto“ formátovaných dílců dodaných zákazníkem (platí i pro materiál zakoupený
  u nás). Zákazník má vždy možnost si nechat dílce naformátovat i olepit ze zbytku desky, kterou u nás buď
  samostatně, nebo v rámci jiné zakázky z pily, zakoupil.


Olepování


Zakázky olepujeme výhradně PUR lepidlem:

 • Bílé lepidlo používáme pro bílé dekory
 • Ostatní dekory lepíme transparentním lepidlem


Hlavní výhody PUR lepidla:

 • voděodolnost: spára mezi hranou a deskou je uzavřena proti vniknutí vody a vysoké vzdušné vlhkosti,
 • vysoká tepelná odolnost: ideální proti působení tepla od spotřebičů a na rozdíl od laserové hrany za
  působení tepla neodpadne,
 • nulová spára: PUR technologie využívá minimální množství lepidla, čímž vznikají téměř neviditelné spáry.


Pro zachování všech výhod PUR lepidla je nutné po olepení dodržet 24 hodinovou technologickou odstávku
vůči působení přímého slunečního záření. Zároveň by teplota prostředí neměla klesnout pod 5°C. V případě,
že zákazník trvá na dodání olepovaných dílů dříve, než uběhne tato technologicky nutná doba, zaniká
zákazníkovi záruka na olepení a vystavuje díly riziku, že se hrana odloupne.


Formátování


Technické omezení:

 • Řežeme pouze rovné řezy a tuply
 • Maximální tloušťka dílce: 60 mm
 • Maximální délka podélného řezu: 3 000 mm
 • Minimální ořez vstupního formátu: 20 mm
 • při menším ořezu není možno ručit za kvalitu čistého řezu, neboť jsou formáty zkraje oštípány,
 • mají po obvodu zvýšenou vlhkost (tj. síla materiálu je větší a mohlo by dojít při olepování k vyfrézování
  plochy dílce.

Zbytky materiálu:

 • Pokud zákazník neurčí předem jinak, odesíláme zbytky zákazníkovi vždy společně se zakázkou. Pokud je
  zakázka určena k osobnímu odběru, zbytky materiálu přikládáme k zakázce. Tyto zbytky jsou u nás
  uskladněny maximálně po dobu 5 pracovních dní. Neodebrané zbytky materiálu předáváme k recyklaci a
  zákazníkovi zaniká nárok na tyto zbytky. Pokud během této doby pošle zákazník zakázku na tento zbytek
  materiálu, je zde uskladněn do té doby, než zakázka přijde na řadu.
 • Za uložený zbytek neručíme.

Převozní řezy, krácení pracovních desek:

 • Tyto typy řezů neprovádíme na počkání.
 • Provádíme je v nejbližší vhodný termín, který bude vždy stanoven dle vytíženosti výroby vedoucím výroby.

 

Banánový efekt:

 • Pnutí materiálu může zapříčinit prohnutí materiálu, které nelze předem předvídat, a které je způsobeno
  kombinací mnoha faktorů.
 • Banánový efekt je algoritmus stanovení nářezového plánu (který určí speciální software), kdy se nejprve
  deska formátuje „nahrubo“ s nadmírou a díky tomu se odstraní pnutí a je zajištěna následná přesnost a
  rovinatost dílců. Následně se nahrubo formátované díly rozřežou na čisto.
 • Doporučeno pro případy, kdy je nutná přesnost dílců nebo pokud se materiál dále opracovává na CNC.
 • Tato funkce je zpoplatněna dle platného ceníku.


Nevedeme „formátované skupiny“ LTD, HDF apod., zákazník je povinen si vždy zakoupit celou desku. Výjimku
tvoří skupina dekorů vedených jako dvířkovina (tj. naformátované a olepené na finální rozměr dvířka).

 


Balení a manipulace

Balení zakázky odpovídá způsobu odběru zakázky takto:

 • Zakázky objednané na rozvoz jsou baleny na vratné obalové desce.
 • Zakázky objednané k osobnímu odběru jsou baleny na vratné paletě.
 • Jiné kombinace balení a způsobu odběru nejsou možné.

Balení je zpoplatněno dle platného ceníku a zohledňuje počet ks desek v rámci jedné zakázky.


Množství dílů dané na jedné paletě/obalové desce určuje pracovník výroby a je to dáno technickými
možnostmi výroby a přepravy zároveň.